En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals estan incorporades al fitxer Contactes de comunicació de la Clínica Perramon, per tal de gestionar el servei d’informació i l’atenció a les persones que contacten amb la clínica, així com informar de l’actualitat i de les actuacions que, en base a les dades facilitades, es consideri que poden ser del seu interès. No se cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la pròpia tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament.

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a “Clinica Perramon, carrer Marina 70, 08912 Badalona”, o bé per email a l’adreça indicant clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”